Konsten att vara människa

Samkönade äktenskap inom svenska kyrkan.
 
Rättigheterna kring att samkönade skulle få ingå äktenskap innan för svenska kyrkans dörrar kom så sent som 2009. Men har varit en het diskussion sedan man avskaffat straffbara handlingar gällande homosexualitet under 40-talet. Med detta sagt får man ändå säga att Svenska kyrkan ändå låg i framkant för att godkänna beslutet om samkönade äktenskap inom kyrkans dörrar, då denna typ av sexuella läggning fortfarande vid denna tid ansågs vara en sjukdom enligt samhället, något som höll i sig ändå fram till 1979.
Kristendomen och bibelns syn på samkönade personer anses idag vara en aning gammalmodig när man läser igenom vad som står. I gamla testamentet kan man läsa sig till att man ansåg homosexualitet var något avskyvärt och att det var något som Gud själv förbjudit människor till att vara och att gud skapade mannen och kvinnan som baktanke att dessa skulle föröka sig.
 
 
"Du får inte ligga med en man,
som du ligger med en kvinna.
Det är avskyvärt".
 
 
Är en av meningarna som man i bibeln kan läsa och där man valt att jämställa homosexualitet bland män med tidelag. Jag påstår absolut inte att synen på oss homosexuella är detsamma som det var vid denna tid i världen. Utan mer på att bibeln fortfarande lever kvar i det gamla tänket och synsättet, medans människor, kyrkan och präster kan ha valt att förändrat sin syn på homosexualitet. Vilket sedan 2009 har resulterat i vi idag kan gifta oss kyrkligt, något som jag personligen tycker är ett fint och positivt framsteg.
 
För trots att bibeln och gamla testamentet anser än sak så märker man mer och mer idag att ungdomar valt att tolka de bibliska orden på sitt sätt och genom det bana sin egen väg i sin tro så att den passar in på deras privata åsikter, syner och den tid som dessa ungdomar lever i idag. Gamla testamentet har trots allt några år på nacken som gör att den från mitt tycke inte är lika aktuell nu som den var då. Men jag respekterar de personer som väljer att följa de bibliska orden till punkt och pricka, vilket är det enda som jag kräver att dessa personer ska göra med oss homosexuella. Oavsett vad deras personliga åsikt är kring att vara homosexuell. För vi personer är skapta på olika sätt och kommer aldrig dela samma meningar kring allt, livet vore extremt tråkigt och enkelt då om de skulle vara på det sättet.
 
De personer som jag däremot kan anse bör respektera oss och acceptera oss är de personer som väljer att bli präster inom Svenska kyrkan, i den aspekten att dem trots allt sedan den nya lagstiftelsen ska viga samkönade personer. Vilket gör att man som civil medborgare gärna önskar att ha en präst som accepterar oss och inte har homofobiska åsikter, detta skulle vara för mig vara extremt konstigt, att behöva bli vigd av en präst som egentligen bör omkring på negativa tankar kring ett samkönad äktenskap.
 
Svenska kyrkan har som skyldighet att viga samkönade människor vilket i sin tur innebär att kyrkoherden på den aktuella kyrkan har skyldighet att hitta en präst som kan tänka sig utföra denna vigsel. Men det förutsätter att åtminstone en av personerna är medlem i svenska kyrkan. Prästen har sedan i sin tur vigselskyldighet att viga ett samkönad par, bortsett från om det rör sig om en enskild präst. Då gäller inte denna lagstiftning, utan prästen kan avstå från att viga homosexuella om hen så önskar.
 
Likadant som kyrkan ställer vissa krav på oss civila som att vi ska vara medlem i Svenska kyrkans samfund, ställer samhället krav tillbaka och som resulterat i att lagstiftningen 2009 ändrades så att det var tillåtet för samkönade äktenskap att viga sig inom kyrkans dörrar och som där med gjorde att dessa präster fick en rättighet att viga, något som dem inte kunde ta ifrån sig.
Personligen kan jag då anse att man som präst inte bör uttrycka sina personliga åsikter kring homosexualitet på ett negativt sätt om man fortfarande valt att tolka ordagrant efter de bibliska orden så att offentligheten kan ta del av denna information. Utan att man då istället håller dessa för sig själv så att verken hen eller någon annan kommer till skada.
 
Efter att kommit åt intervjuer med ett antal olika präster inom Svenska Kyrkan så kunde man ändå klart tyda att man som präst inte hade några större problem med att viga två personer av samma kön. Många
drog paralleller till de bibliska orden; "Gud skapade mannen och kvinnan till sin avbild" och "störst av allt är kärleken." 
 
Vilket dem menade på att deras tolkning av bibeln var att den ger två helt olika budskap, vilket för dem gjorde det ganska enigt med att det inte skulle vara några större bekymmer från deras sida att viga samkönade. Så länge som dessa två personer lovade varandra evig kärlek, vilket för dem var det enda viktiga när man vill ingå ett äktenskap.
Men varje präst hade ändå minst en annan präst i deras omgivning som hade den motsatta synen på denna form av vigsel och som egentligen personligen inte ville viga homosexuella. Men detta var något som man inte ville gå in mera på eller något som dessa präster pratade öppet om med vem som helst.
Dock finns det en präst, som ganska nyligen kallat homosexualitet för både det ena och det andra. Något som får mig att fundera på om han verkligen själv valt rätt samfund, eller om han bör se sig omkring och kanske byta bort Svenska Kyrkan mot något annat som delar hans åsikter. För man har trots allt en förpliktelse när man tillhör församlingen speciellt efter den nya lagstiftelsen. Framförallt tycker jag att det var otroligt fel och oacceptabelt att gå ut öppet om sina personliga åsikter som rör hbtq och dess verksamhet. Inget vidare professionellt agerande från denna präst sida, då präst är som vilket annat yrke som helst en roll man går in i varje dag. Ett arbete där man inte ska dra in sina personliga värderingar.
 
Han hade bland annat jämfört PRIDE med högmord och RFSL som Riksförbundet för sexuell lössläppthet men också ansåg han homosexualitet var något onaturligt och att han ansåg att det var fel att "tvinga" präster till att viga samkönade.
 
Jag tycker hela insändaren som denna präst skrev är otroligt skrattretande men också något som får mig att fundera på vad han har för grunder som gör att han valt detta synsätt. Är det enbart bibeln eller har det att göra med personliga livserfarenheter?
Men att gå till attack på detta sätt är för mig oacceptabelt och något som jag personligen tycker ska resultera i att han skulle få avgå direkt från Svenska Kyrkans samfund av den enkla anledningen att han valt att gå ut med sina personliga värderingar kring dessa saker och inte går efter sin roll som präst.
 
För er som är nyfikna på insändaren finns den att läsa här.
 
 
Men generellt måste jag ändå säga att Svenska Kyrkan alltid legat i framkant, mer än vad jag själv tidigare kunnat förstå. Något som är tacksam för, eftersom det idag är tillåtet för oss homosexuella att vigas i kyrkan av den anledningen och som är något som jag alltid själv personligen velat och som jag nu framöver kommer få kunna vara med om.
 
Tack Sverige, Samhället och Svenska Kyrkan!
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress