Konsten att vara människa

Ljuset kan vara din räddning i mörkret.
Under höst- och vinterhalvåret så drabbas många av psykiska sjukdomar av det faktum att mörkret har en negativ påverkan på vårt allmäna hälsotillstånd. Många känner sig mer dystra, trötta och i värsta fall kan många även känna sig ensamma och att det inte finns någon mening med att forsätta sitt liv. Man har då drabbats av en psykisk sjukdom som man akut behöver hjälp med att bota så att man får tillbaka sin funktionella vardag.
 
Men det är inte alltid som en läkare och psykolog räcker till för att lyckas befria dig från ditt lidande, det är inte alltid som läkemedel i samband med någon av dessa två kontakter heller hjälper. Utan man måste ta till andra metoder för att se om detta kan vara lösningen på din sjukdom, som i sin tur kommer vara det som får dig att hamna i psykisk balans igen.
 
Denna metod som jag nu tänker berätta om används främst i de aspekter där det rör sig om en depression eller andra affektiva störningar. För er som inte vet vad affektiva störningar är så är det en form av humörsvängningar, där humöret snabbt kan pendla från att må bra till att man mår extremt dåligt och faller in i en depression. Utan att man själv som individ gör något. Man har svårt att hantera jobbiga situationer.
 
Metoden är en av de mildare behandlingarna men visat sig ha en positiv verkan på de personer som prövat på denna form av behandling. Utgånsläget är att man sätter sig inne i ett anpassat rum under en längre tid, Tak samt väggar är båda vita och golvet är ljustbelagt i rummet, liksom patienten själv som är iklädd i en vit dräckt för att få den bästa effekten. Detta rum är utrustat med en mängd olika ljusrör med en hög färgtemperatur och som ger indirekt ljus som hela tiden säkerställar så att detta ljus når patientens närhinna, som sitter placerat i ögonen.
När ljuset når närhinnan så har man en teori om att detta i sin tur ska påverka mellanhjärnan och den så kallade talgkottkörteln som under nattetid insöndra ämnet melantion när denna kommer i kontakt med mörker, något som man märkt av stannar upp när den kommer i kontakt med ljus.
 
Denna behandling är något som man generellt ordinerar så att man som patient får gå två gånger i veckan under en period på fyra veckor precis innan patienten generellt brukar bli deprimerad. Men ibland sätts detta även in som en behandling i de fall där depressionen redan eskalerat och brutit ut.
 
De som testat på denna behandling tycker generellt att denna metod är enkel, men behaglig och som gett god resultat på deras mående. Vissa har dessutom klarat sig en period utan att bli deprimerade tack vare denna behandling som dem fått ordinerat av sin läkare.
 
Men som allt annat som rör det medicinska så kan det uppkomma en del biverkningar och att använda sig av ljusterapi är inget undantag. Något som man bör ha i åtanke innan man sätter sig i rummet så att man är medveten om det som kan uppkomma efteråt. Dock kan har man ändå märkt av att patienterna som använts sig av ljusbehandlingsrum inte fått samma utmärkning av biverkningar som resterande som använt sig av andra sorter av ljusterapi.
 
Jag vill dessutom tillägga att de jag pratat med om denna behandling varit noga med att påtala att biverkningarna var något som inte blev bestående. Utan något som avtåg ganska så snabbt efteråt. Den allra vanligaste biverkningen som man kunde få var huvudvärken men det kunde också bli så att man kände sig mer trött än vanligt eller att man tenderade till att lite sveda i ögonen.
 
Efter vidare eftersökningar på nätet så kunde jag också hitta att biverkningar som insomningssvårigheter, oro, rastlöshet och del olika manier. Men som jag skrev tidigare så var detta i större utsträckning alltid något som avtog med tiden och inget som påverkade människan i framtiden.
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress