Konsten att vara människa

PrEP åt folket. .
Humant immunbrist virus, eller HIV som brukar vara det namn som samhället brukar kalla det är en virus-sjukdom som angriper de vita blodkropparna i människans kropp vilket i sin tur leder till att det immunförsvar man bär omkring på försämras i samband med att blodkropparna förstörs. 
Denna sjukdom är ingenting som man med blotta ögat märker att man har, då symtomen påminns mycket om andra symtom, som feber, halsont och allmänt ont i kroppen. Men oftast uppkommer inga symtom alls, vilket kan innebära att man kan gå omkring med sjukdomen i flera år utan att ens ha vetskapen om att den existerar i kroppen. Gör man inte något åt detta virus så uppkommer andra sjukdomar. Stadiet som man brukar kallas för AIDS. 
 
Från början tyckte jag denna sjukdomen var en aning läskig att läsa om då man hört mycket om sjukdomen och att statistik påtalat att sjukdomen varit värst bland homosexuella män. Då smittrisken generellt är större vid analsex och att den de senaste åren ökat i antal. För det är trots allt en sjukdom som man har en stor respekt till och som man helst av allt vill slippa att bli smittad av då hela ens liv förändras, något som inte alla gånger är åt det positiva hållet.
Men genom åren och efter en del efterforskning så har min personliga syn på sjukdomen förändrats och jag har fått en bredare kunskap om HIV och att den i själva verket inte är så farlig om man upptäcker den i tid och tar hand om sig själv på det sätt som krävs. Då kan man trots allt leva ett ganska normalt liv som tidigare och det påtalas även att man idag kan bli biologisk förälder trots att man bär på viruset i förutsättning att man tar sina bromsmediciner regelbundet och går på kontroller med jämna mellanrum för att kolla sina blodvärden.
 
Dessutom kände jag mig tvungen att kontrollera statistiken för Sverige, för att själv kolla efter om på-talandet om oss homosexuella män stämde, vilket för 2016 åtminstone inte var korrekt.
Enligt Folkhälsomydigheten så var det totalt 430 nya infektioner som registrerades, men av dessa så var enbart 135 stycken homosexuella män. Resterande var människor som haft heterosexuellt samlag och övriga smittvägar.
Vilket ändå tyder på att samhället gjort ett enormt arbete och att människor i allmänhet i Sverige blivit bättre på att regelbundet testa sig för HIV, åtminstone vi homosexuella män.
 
 
För att undvika att bli smittad av HIV bör man alltid ha handskar på sig när det kommer till saker som har med blod att göra och att alltid använda skydd vid sexuella kontakter när man kommer i kontakt med en person som vet med sig att hen bär på sjukdomen. Men som tidigare sagt så existerar det flera antal personer som inte vet med sig att hen är smittad. Vilket innebär att dessa åtgärder alltid bör användas. 
 
Som sjukvårdspersonal är det otroligt viktigt att alltid tänka på hygien och smittorisker, vilket innebär att jag alltid använder handskar för verken utsätta mig själv eller min patient för risker. Något som man har som skyldighet när man arbetar inom detta området och som för min del alltid varit en självklarhet när det kommer till behandlingar som innebär kroppskontakt eller kroppsvätskor.
 
När det kommer till den sexuella biten så har jag alltid använt mig av kondom för att inte riskera att bli smittad av HIV framförallt men också andra könssjukdomar som kan uppkomma vid oskyddat samlag, som generellt har högre smittorisk vid anal-kontakt. Kondom är en relativt billig livförsäkring och som dessutom går att få tag på nästan överallt. Vilket gör den extremt lätt tillgänglig.
 
Men nu kommer vi till den biten som är huvudpunkten i denna text och som jag ganska nyligen stötte på för första gången och som gjorde mig nyfiken på att läsa på mera. Nämligen PrEP. 
Det verkar vara något som USA använts sig av under en längre tid och som verkar blivit en populär "trend" i landet.
 
PrEP, pre-exponerings-profylax som det också kan kallas är en medicin som hiv negativa personer, d.v.s. icke smittade kan medicinera sig med för att skydda sig mot hiv och minska risken att bli smittad. Som idag är godkänt i Sverige men som man inte börjat använda sig av ännu, då det fortfarande saknas protokoll på hur det ska användas av läkare och vem som ska erbjudas medicinen. Vilket innebär att man fortfarande inte kan lägga detta som en alternativ åtgärd. 
 
Medicinen är en tablett som man tar en gång om dagen under en kontinuerlig period då man som person känner att man vill vara skyddad från hiv. Men det har också visat sig att det räcker med att man tar tabletten 2-24 timmar före samlag och två dagar efter detta för att ha ett bra skydd. 
 
Som jag förstått så är denna medicinen riktad till personer som inte blivit smittade, men som ändå ligger i en riskzon för att bli smittad. För mig är det ganska luddigt med vilka som man anser ligger i riskzonen för att bli smittade. Ligger fokuset på de personer som sedan tidigare lider av sjukdomar som innebär att ens immunförsvar är försvagat eller är det så att man först får ta prover i samband med hiv-test för att då kontrollera personens befintliga blodvärden och efter det bestämma om personen ska erbjudas PrEP eller inte. Det framgår inte tydligt i de artiklar och sidor som jag stött på när jag sökt om behandlingen på nätet.
 
Dessutom går det inte få fram någon vidare informationen om vad läkemedlet innehåller, vilket för min del kan vara aktuellt och få vetskapen om så att man efter detta kan göra sitt beslut om man anser att detta skulle vara något för en själv eller inte, om det nu senare skulle visa sig att man var en av de personer som låg i riskzonen för att bli smittad.
Men det enda jag får fram på FASS är att varje tablett innehåller delar av två olika ämnen, när man klickar på informationen om detta så kommer det fram kemiska beteckningar och beskrivningar. Men inget som gör mig klokare, då jag verkligen inte är någon kemist.
 
Personligen kan jag då tycka att preparatet inte skulle vara något för mig i dagens läge, så länge som det existerar bristfällig information om läkemedlet på nätet. För trots att man blir rekommenderat detta av sin läkare så vill ändå jag trots allt läsa egen information för att själv kunna få en kunskap och medvetenhet kring vad det är jag skulle börja stoppa i mig. För att själv känna en trygghet inombords.
Något som känns bör uppkomma inom kort då man framhävt att det är omkring 300 personer i bara Stockholms området som skulle vara aktuella för PrEP.
 
Det råder dock delade åsikter här hemma när fästmannen och jag diskuterat ämnet och PrEP, något som jag brukar göra med honom då det rör saker som detta för att få höra en annans åsikt och argumentera för och emot saker för att hitta den rätta och slutliga slutsatsen.
Så medans jag personligen skulle tacka nej till PrEP så skulle han tacka ja för att minimera risken och ångesten över att man faktiskt kan ha blivit smittad vid något tillfälle. För då har man trots allt ett bra skydd inom sig för att undvika att viruset bryter ut.
 
 
Information har givits att forskning har påvisats att hiv inom sexuella kontakter kan förebyggas i samband med att en person använder sig utav PrEP.  Dock är det inte ett hundraprocentigt skydd och skyddar enbart personen från att drabbas av hiv-viruset. 
 
Men en person som har tillräckliga nivåer av ämnena i både kön och ändtarm, kommer ha ett skydd från viruset, vilket menas på att cellerna inte kommer kunna bli angripna. 
Det förutsätter givetvis att personen kontinuerligt tar sina mediciner enligt en läkares ordination, annars blir resultatet att man får för låga nivåer eller att skyddet försvinner. Som generellt varit den vanligaste orsaken till att PrEP inte fungerat på personer i andra länder. 
 
Trots att det inte är hundraprocentigt skydd mot hiv så ger läkemedlet skydd upp emot nästan 90%, vilket är en otroligt bra siffra i sig.
 
Budskapet är otroligt olika beroende på vilken sida man går och läser på angående denna metod och vissa menar dessutom på att läkemedlet skulle vara ett alternativ för att utesluta kondomen, som alltid sagts vara det bästa och säkraste skyddet på alla tänkbara sexuella sjukdomar.
Något som får mig att stanna upp och bli lite fundersam, för det kan väl ändå inte vara så dem menar, framförallt när läkemedlet inte ger ett hundraprocentigt skydd mot hiv-viruset. Dessutom innebär detta att man som PrEP användare riskerar att föra viruset vidare till andra personer. Även fast viruset inte bryter ut på sig själv.
 
Jag skulle personligen aldrig ha oskyddat sex men man oavsett om han gick på PrEP av den enkla anledningen att det inte går att lita på någon annan än sig själv. För det går inte veta om personen regelbundet tar sina mediciner eller om han icke är bärande av sjukdomen, eller för den delen andra könssjukdomar som inte PrEP täcker.
 
Dessutom undrar jag om man inte skulle kunna vara resistent mot just de ämnen som läkemedlet innehåller?
 
Så nej PrEP för min del är inget jag skulle tacka Ja till om jag skulle bli erbjuden. Inte i dagens läge iallafall. Men det kan hinna ändras i takt med att samhället får ut mer information om vad PrEP egentligen är och vad det innehåller.
Men jag tycker definitivt att det är otroligt bra att det uppkommit och att den ändå lyckats minimera spridning av infektionen. Framförallt att den blivit godkänd i Sverige och som gör att jag generellt kan tycka att man nu bör lägga stort fokus på att få ut den på marknaden och erbjuda dem personer som är i behov av det att ta del av det.
För bara för att jag just nu är smått anti-PrEP innebär inte detta att jag är emot att det ska införas i Sverige, för det är jag verkligen inte på något sätt. Det innebär inte heller att jag inte tycker att andra personer ska ta emot medicineringen, det får man som enskild person ta beslut om. Detta är trots allt min syn av det hela och som allt annat kan man ha olika åsikter.
 
 
Men jag, jag håller mig till kondom och regelbunda kontroller.
Dessutom har jag personligen en fästman.
 
Vad väljer du?
 
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress