Konsten att vara människa

HBTQ-asylsökandes värsta mardröm.
Varje år anländer flera tusentals människor ifrån utlandet till Sverige. Många av dessa kommer ifrån hemska förhållanden så som fattigdom, krig, tortyr och dödshot.
Bland dessa människor finns dem som p.g.a. sin sexuella läggning blivit utkastade på gatan av sina familjer och har ingenting och ingenstans att ta vägen och som hotas med att bli dödade om dem någonsin kommer visar sin fot hemma igen eller i närheten av sin familj.
Dessa personer har ett alternativ i huvudet och det är att fly landet i hopp om att kunna leva och få möjligheten till att kunna vara sig själva utan att behöva oroa sig varje dag för att bli dödade för sin sexuella läggning.
Men ändå stöter dem på hinder när dem anländer till land som Sverige. . . 
 
Hinder som får mig att bli upprörd och förbannad när jag läser artiklar om hur specifika personer som sökt asyl fått avslag ifrån Migrationsverket för att deras sexuella läggning inte anses vara sannolik och att de saknar trovärdighet.
När jag tänker på detta så blir jag otroligt upprörd i den aspekten att dessa utsatta personer först och främst måste sätta sig ner med en främmande person i ett rum och blotta upp sig totalt om sin sexuella läggning och motivera och svara på frågor som sedan är grunden till om dem får avslag eller inte. Till vilken nytta då när man ändå i slutändan får "stämpeln" avslag på sitt papper och dem får gå därifrån besvikna och mentalt förbereda sig för sin död när dem anländer till sitt ursprungliga land.
Dessutom så är detta möte med Migrationsverket personernas sista hopp och deras enda chans att få asyl.
 
När jag kollar på frågorna så blir även jag nervös och fundersam, för inte ens jag skulle kunna svara på frågor som;
 
"Skulle du beskriva dig själv som lesbisk/bög eller homosexuell?",
"När upplever du att du blir sexuellt intresserad av andra människor?"
 
Innebär det att min historia om min sexuella läggning också inte är sanning, att det saknas trovärdighet i den och att om jag var en av dem så skulle jag också fått avslag och utvisats ifrån landet.
Sedan tycker jag dessa frågor är helt oväsentliga och skrattretande. Då att vara lesbisk eller bög är samma sak som att vara homosexuell.
 
Detta är helt absurt att man ska behöva ha det på detta sätt och att man som homosexuell asylsökande ska behöva svara på frågor om sin sexuella läggning och försöka bevisa för andra att man tenderar till att attraheras av samma kön. Hur ska man kunna göra detta så att man blir betrodd och får stanna undrar jag.
Svaret på detta har nog enbart Migrationsverket själva och är ingenting som dem kommer vara villiga att dela med sig av till allmänheten.
 
Men däremot har Migrationsverket själva ansett att det är fullt medvetna om att det är svåra frågor och svårt att bevisa sin sexuella läggning sannolik och att många av dem som söker asyl får identiska avslag.
Där avslagen berott på att intervjuerna inte gått så bra och att avslagen grundar sig i bristfällig trovärdighet.
Hur många som fått avslag i hbtq-skäl finns det ingen statistik på då detta går emot den svenska lagen.
 
Den sexuella läggning har inte gjorts sannolik.
 
Frågorna som ställs visar sig vara väldigt abstrakta och svåra att svara på för att man ska kunna göra en bedömningen om svaren är tillfredsställande eller inte. Dessutom så får man uppfattningen om att anställda inom Migrationsverket gärna skyller ifrån sig på varandra och på dem som har en högre position än den i fråga och att de dessutom vid intervjuer påpekar att det saknas kunskap inom området hos medarbetare, då många är nyanställda och att man inte haft möjligheten till att utbilda dessa inom hbtq på en djupare nivå än den grundutbildning som dem i dagens läge besitter.
 
Migrationsverket måste enligt mig se över sitt sätt arbeta och sina frågor gällande hbtq-asylsökande.
För enligt mig har dem mycket att arbeta på och deras sätt idag anser jag vara i snudd på kränkande, oväsentligt och meningslöst i det stora hela då majoriteten av asylsökande ändå inte blir betrodda när det gäller deras sexuella läggning. Jag hade åtminstone blivit kränkt om någon hade misstrott mig om min sexuella läggning och känt mig nedvärderad då min sexuella läggning i det stora hela är helt oväsentligt.
 
Dessutom påpekas det att det saknas djupare kunskaper kring detta område och då blir jag väldigt fundersam på hur man då kan sitta och ge homosexuella asylsökare avslag på att deras historia saknas trovärdighet.
Samtidigt som Migrationsverket själva säger att i det stora hela är enklare att få ett godkännande när det rör hbtq-skäliga grunder och där man som sökande riskerar att bli dödad eller torterad i hemlandet.
Detta är ingenting annat en skam som inte bara berör Migrationsverket utan hela vårt land.
Jag skäms något extremt över hur homosexuella asylsökande behandlas idag och hur vi skickar tillbaka dem till sin egna begravning.
 
En förändring måste ske och det är snarast för hur det fungerar i dagsläget visas tydligt på att det är under all kritik och inte fungerar överhuvudtaget. . .
 
In med fler djupare utbildningar, sätt rätt personer på rätt plats och sluta upp och skyll på varandra.
Stå för era misstag. Det är inte försent att förändra ännu . . .
Ni kan fortfarande rädda de fem personer som de senaste dagarna har skrivits om
på Qx och Expressen och som fått mina reaktioner att vakna till liv.