Konsten att vara människa

Mobbning. En skam för Sverige.

60.000 människor faller varje år till att bli offer för andra, av dessa antal är det upp mot 50 stycken som väljer att begå självmord. Enbart för att få ett slut på den tortyr som dem varje dag blir utsatta för och som gör att deras psykiska hälsa hamnar i obalans och inte längre orkar stå emot alla kränkningar från andra personer.

Dessa människor är inte vilka som helst, jag vill dessutom hävda att dem besitter den viktigaste rollen i vårt gemensamma samhälle. Personerna är vår nästa generation, vår framtid och nästkommande generationers föräldrar. Vi bör därför som vuxna agera efter detta och vara otroligt varsamma och konstruktiva när det kommer till att uppfostra våra barn. För det är vi vuxna som bär ansvaret, detta oavsett om besitter egna barn eller inte. Vi är alla skyldiga att hjälpas åt.

Räknar vi dessutom ut hur många som varje dag under ett år blir drabbade, får man snabbt fram att den ungefärliga siffran blir 165 stycken. Förstår ni siffran själv, 165 stycken barn utsätts varje dag för någon form av mobbning i skolan. Men det stannar inte här, när mörkersiffran läggs på kommer antalet öka drastiskt.

Detta är en skam för Sverige, något måste göras och det är nu för att snabbt uppnå maximala resultat. Samhället kan inte låta fler barn fara illa, framförallt inte vara medskyldiga till mord.

Ja, när det kommer till att man som offer väljer döden framför livet, enbart för att få ett slut på mobbningen och lidandet så anser jag personligen att samhället blir skyldiga till mord. Samhället tar död på en levande varelse, för att man inte tagit sitt ansvar som vuxen medborgare. Man har helt enkelt inte uppfyllt de kriterierna som bör finnas för att undvika att barn far illa. Resultatet blir då allt för ofta att Sverige förlorar delar av sin framtid.

Därför bör det bli hårdare kriterier när det kommer till mobbning. Framförallt inom skolans stängda dörrar. Skolan ska vara en plats där alla barn kan komma känna sig trygga och kunna se fram emot att gå till om dagarna. Att mobbning överhuvudtaget uppkommer inom dessa dörrar är för mig fortfarande en obesvarad gåta, som jag gärna skulle vilja ha svar på.

Som vuxen har man det yttersta ansvaret när det kommer till att motverka mobbningens existens. En självklarhet i mångas människors tycken, men som ändå vid mobbningens uppkomst tenderar till att skylla ifrån sig på varandra. Istället för att ta på sig rollen att hitta svaret på gåtan.

Det är dags nu för oss vuxna att skärpa till oss, att sluta skylla ifrån oss och istället börja arbeta tillsammans som ett team.

En bra start skulle vara att rektorn på varje skola ser till att all personal får korrekt kompetens inom mobbning och att man tillsammans med sin personal, tar ett demokratiskt beslut kring hur arbetet ska genomföras och hur detta ska kunna realiseras. Dessutom är det av största vikt att involvera alla barnens föräldrar i arbetet.

Personligen bör rätten till att frånta rektorer och lärare sina tjänster om det visar sig att denne väljer att prioritera andra uppgifter före kampen mot mobbningen. Anledningen är enkel, det saknas vissa personliga egenskaper som man bör ha för att inneha dessa yrkesroller.

Men föräldrar, ansvaret ligger också på er, ni har som skyldighet att se till att era barn inte utsätter andra för olika former av mobbning. För det är trots allt vi vuxna som beslutat den nioåriga skolplikten, vilket innebär att vuxna under dessa år bär ansvaret att kontrollera men också att vidta direkta åtgärder när mobbningen tenderar till att dyka upp.

Barns fysiska och psykiska hälsa bör alltid gå i första hand. Gör den inte det, bör denna skyldige vuxna personen hållas under uppsikt fram tills dess att ett beslut tas kring huruvida tjänsten ska fråntas el er inte.

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress