Konsten att vara människa

Hälsoångest - Hypokondri

Majoriteten av gångerna är människan snabb på använda sig av Google när något inte står korrekt till. Man söker efter symtomen man anser att man har och drabbas snabbt av panik av att man bara har några enstaka dagar kvar.

För det alltid dem allra värsta tänkbara sjukdomarna som uppkommer när man söker på internets sökmotor.

Personligen tror jag att dem allra flesta har varit där någon gång. Om det inte rört sig själv så har det garanterat rört sig om sitt barn eller någon annan nära anhörig som man oroar sig lite extra för.

Resultatet blir ångest, rädsla och en massa oro helt i onödan och man vill snabbt få tid hos en läkare. Jag vill hävda att människan är skapt för att ha denna instinkt, för mig är detta inget konstigt då dem allra flesta fruktar döden eller att man ska vara en av dem människorna som varje dag drabbas av en allvarlig sjukdom.

Man är rädd om sig själv och vill leva så länge som det är möjligt. Att göra på ovanstående sätt är inget ohälsosamt i sig, men när ångesten inte avtar trots läkarbesök eller att man gång på gång är snabbt med Google för att ”lindra” sin ångest, så fort något avviker det normala.

Det är då det börjar bli en hälsorisk för det psykiska måendet och man bör då se över sitt levnadssätt.

Ungefär en procent av vår befolkning lever idag med rädslan över att man är sjuk och där upprepande läkarbesök inte lindrar den psykiska ohälsan. Utan personen är fast besluten om att han eller hon lider av en sjukdom så fort något symtom uppkommer.

I samband med detta så orsakar denna rädsla en stress, oro och ångest inombords och jag många gånger är orsaken till att nya symtom uppkommer som man i sin tur skapar en ångest kring. Kroppen fungerar på detta sätt och triggar ofrivilligt igång fler och andra symtom än vad man tidigare haft.

Men att gå till läkaren varje gång detta inträffar är inte en hållbar eller fungerande lösning, av anledning att läkaren inte kan bota din rädsla. Trots att han eller hon skulle utföra alla möjliga undersökningar som finns att tillge.

Dock finns det hjälp att få om man vill råda bot på sin hypokondri eller hälsoångest.

KBT-, Kognitiv beteendeterapi. En behandling som genom åren visat sig vara en väldigt effektiv metod att använda sig av när det kommer till denna typen av psykiska problem.

Metoden inriktar sig på att förändra ens negativa tankar som är orsaken till att problemen inte vill lämna hjärnan. Man lär sig under behandlingen att hantera sina tankar och känslor kring ångesten och oron när dem väl uppkommer.

Denna behandling går även att utföra på nätet genom ”Mina Vårdkontakter”. Allt man måste göra att att skapa en konto och sedan följer man instruktionerna som finns att läsa där inne.

Men för att avsluta detta så är mitt första tips att försöka att inte stressa upp sig och framförallt inte googla upp symtomen på nätet. Uppkommer det något avvikande, boka ett läkarbesök. Skulle det nu vara så att det upprepande gånger uppkommer oro, rädsla eller ångest, ta ett beslut kring om det inte skulle vara värt ett försök med KBT.

Men det går att åtgärda dem allra flesta psykiska problemen, eller åtminstone kan man lära sig att hantera och leva med dem i sin vardag.

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress