Den skrämmande men ack så effektiva behandlingsmetoden.
När man som person hamnar i psykisk obalans så kan detta ofta leda till att man drabbas av en psykisk ohälsa som i sin tur sedan blir en sjukdom. En sjukdom som är en otrolig krävande och ansträngande och som ibland tar tid att ta sig ur och bli frisk från, om man överhuvudtaget blir helt frisk. Många gånger får man lära sig att hantera och leva med sin sjukdom och se varningssignaler som kan vara till hjälp för att avleda kroppen till att åter hamna i samma djupa träsk som tidigare.
 
Att ta sig ur en psykisk sjukdom, kräver en del arbete. Inte bara från ens egen sida utan man kan också många gånger behöva hjälp från utbilda läkare, psykologer, kuratorer och andra psykiatriska yrkesroller som är kunniga inom just det området som det rör sig om. Första steget när man går via landstinget är att man vanligtvis kommer i kontakt med en läkare, där man i sin tur får berätta sin anamnes, varför man är här och vad man hoppas på att kunna få hjälp med. Det kan ta sin tid och kan ibland kräva att man gör återkommande träffar med denna läkare, för att hen enklare ska kunna hitta den behandling som passar än bäst. Detta kan vara en tid som innebär att man ibland känner en hopplöshet och att man inte kommer någonstans, utan att man hela tiden går och mår exakt lika dåligt som man gjorde när man för första gången kontaktade mottagningen för att ta hjälpen. Något som egentligen inte stämmer då man hela tiden gör små framsteg utan att själv märka det samtidigt som läkaren får en ärlig chans till att hitta den perfekta behandlingen och se över om hen skulle kunna erbjuda några läkemedel för att minska ens psykiska besvär, i förhoppningen om att kunna minska lidandet som man går omkring med varje dag.
 
 
Men om man bortser från läkemedel, stöd från anhöriga, samtal och engagemang från ens egen sida så finns det faktiskt en hel del olika medicinska behandlingar och andra behandlingar som man kan erbjudas i de fall som detta anses vara något som skulle kunna hjälpa än till ett sundare liv och råda bott på ens psykiska besvär.
 
Beroende på vilken sjukdom det rör sig om så finns det olika typer av behandlingar, vissa är mildare medans andra kan verka läskiga men som som snabbt visar resultat. Men samtidigt innebär inte dessa behandlingar alltid man alltid kan garantera att man inte får några biverkningar. Då människan är en levande varelse som man utsätter för prövning, på ett sätt som egentligen inte kroppen är anpassad för. 
 
Jag tänkte med detta inlägg skriva om en behandling som säkert många känner till namnet på och som man ofta kan stöta på i filmer som handlar om någon person som har en psykisk sjukdom. Det har även diskuterats en del på olika medier om hur vida denna metod fungerar eller bara ger en person biverkningar som hen senare får lida av. Men som man ändå ansett ha gett goda resultat genom åren och har av den anledningen fått finnas kvar inom psykiatrin.
 
Denna form av behandling är speciellt lämpad till personer som lider av en depression med psykotiska symtom, Schizofreni, mani och Parkinsons sjukdom. Men som på senare tid visats ha kunnat hjälpa andra personer med andra typer av depressioner.
 
Jag pratar om ECT, eller den klassiska elbehandlingen som många känner igen den som. Där man får en svag elektrisk ström mot huvudet genom två elektroder som framkallar ett epileptiskt anfall. Något som i första anspråk kan väcka oro och rädsla hos den som ska utsätta sig själv för denna metod. Men allt sker naturligtvis under kontrollerade formar av specialister inom området och man är som person nedsövd under hela processen och får dessutom muskelavslappande som har till uppgift att minska fysiska reaktioner.
 
 
Personligen har jag aldrig själv gjort denna behandling under min sjukdomstid och kan inte svara på hur man känner sig efteråt eller om man upplever några biverkningar. Däremot har jag genom mina år som Undersköterska arbetat inom det psykiatriska och fått följa med patienter som varit inneliggande på den avdelning jag arbetade på under den tiden och sett hela deras process och som gjort att jag ändå har en del kunskap om denna metod. Det har varit tillfällen som jag också vart tvungen att fråga hur man som patient upplever behandlingen och hur man känner sig efteråt när man gjort detta ett par gånger. Personerna jag frågat har till större delen varit nöjd med behandlingen och känt en klar skillnad redan efter ett par gånger.
 
Biverkningarna har varit att man ibland känt sig tung i huvudet efteråt med en gnutta huvudvärk och en del minnesluckor men som ganska snabbt avtar igen. Vissa av de patienter jag frågade hade även haft en del muskelvärk och illamående, även detta var något som avtog efter en stunds vila. Dem påpekade även att man i regel var helt återställd dagen efter.
 
Men det finns ett par saker som man bör tänka på inför sin ECT behandling och som är noga att man följer för minimera komplikationer eller för att överhuvudtaget få genomgå denna metod och inte riskera att bli uppflyttad till en annan dag. 
 
 • Rutinundersökning, som omfattar kontroll av blodtryck, puls och saturation. En del blodprover och ibland kan även ett EKG vara aktuellt att ta för att säkerställa att kroppen pallar med behandlingen
  Detta görs alltid innan man blir ordinerad ETC.

 • Fasta, minst 24 timmar innan behandling. Som innebär att patienten inte får äta något, då behandlingen utförs på tom mage för att inte riskera att det uppkommer några akuta komplikationer. Generellt är klara drycker tillåtna så även i detta fall, men ska sluta intas minst 3 timmar före.

 • Om du sedan tidigare tar några läkemedel så bör du fråga din läkare om hur vida dessa kan komma påverka elbehandlingen eller inte.
 
På TV genom åren som gått har det diskuterats en del kring om denna metod och att man ansett att den inte bör vara tillåtet. Då man lagt stort fokus på en av biverkningarna som kan uppkomma i samband med att en person får denna behandling. Nämligen minnesstörningar/minnesluckor. Man menar på att patienten kan komma få permanenta skador som kan innebära ett stort lidande efteråt. Något som man då menar på bör undvikas och ses över. Samtidigt så har denna metod visat sig vara en av de effektivaste formerna för att bota depressioner och andra psykologiska sjukdomar. Man menar dessutom på att man har en ordentlig och långsiktig uppföljning tillsammans med patienterna där man ser över om några biverkningar uppkommit och som inte avtagit. De allra flesta patienterna har då hävdat att elbehandlingen enbart gett positiva resultat och att minnet fortfarande varit i intakt.
 
Mitt råd är att inte lyssna så mycket på vad tv och andra medier har att säga om saker, utan att själv ta reda på information, samtala med sin läkare och tillsammans med anhöriga ta ställning till om man vill använda sig utav denna behandling eller inte. För som i allt annat här i världen som rör det medicinska så innebär det alltid en risk och att man får ta del av en del biverkningar som kan komma uppstå. 
 
Men personligen tycker jag att detta ändå är en bra metod som läkare kan ordinera och som hjälpt många genom åren. Trots att den i första anspråk kan verka skrämmande. Men bejaka biverkningarna och ha dem ändå i bakhuvudet.
Ett lyckligt förhållande hänger på er själva.
 
Många strävar efter att hitta en person som orsakar att det pirrar till lite extra i magen varje gång man tänker på personen. Att ha någon att vakna upp tillsammans innan man beger sig iväg till sina enskilda sysslor, att ha någon att mysa med framför soffan och som spontant kommer och berör en när man står och kanske lagar en bit mat som man tillsammans sedan ska sitta ned och äta med ett gott glas vin till.
För det är trots allt så att en människa inte är skapt för att leva ensam utan behöver den närhet och kärlek som man får utav att ingå i en relation och som visat sig vara något som till större delen påverkar oss positivt.
 
Men en relation är inte något som sköter sig själv och som automatiskt gör att den påverkar oss positivt, bara för att vi har någon vi älskar eller lever tillsammans med, den kräver ständig omsorg och relationen i sig kräver en kärlek i sig för att bevara sig och växa sig starkare mellan dig och din partner, Anstränger man sig inte är det lätt att förhållandet tenderar till att dö ut vilket i sin tur leder till att man glider i från varandra och en separation är ett faktum.
 
Det finns dock små enkla steg till en lycklig och sund relation som kan innebära att man antingen hinner rädda sitt förhållande innan separationen infinner sig eller att man aldrig behöver känna på en separation. Utan istället får leva ett lyckligt och harmoniskt liv tillsammans med den partnern man alltid älskat. Men oavsett vad så anser jag personligen ändå att dessa punkter är de allra viktigaste när det kommer till en relation och som är grundpelarna till ett lyckligt förhållande.
 
 1. KOMMUNIKATION
  Oavsett vad det gäller så är det alltid otroligt viktigt att involvera sin partner i sitt liv, för att inte riskera att hamna i träsket där förlitan börjar hamna på spel. Berätta vad som försiggår i ditt huvud och låt hen få komma med sina åsikter och förslag, tillsammans löser man det mesta och det som inte löser sig går man igenom tillsammans, för tillsammans är man alltid starkast.

  Något annat som också är viktigt är att samtala kring saker som ni är oense om, det är ingen idé att gå omkring och vara små sura på varandra bara för att man anser att den ena har rätt eller fel. Det ni har tillsammans är mycket finare än dessa otrevligheter.
  Här gäller tre saker; Lyhördhet - Respekt - Empati.

  Men framförallt våga gräla och diskutera saker, att gräla är otroligt viktigt hur konstigt det är låter. Ett gräl för er närmare tillsammans och visar på att ni vågar vara er själva inför varandra.

  Enkel sammanfattning, prata om precis allt mellan himmel och jord och ni får ett fint förhållande som innebär en fin samhörighet.

 2. STIMULANS & BEVARA
  Ta vara på er relation och uppfyll varandras behov dagligen genom att sätta er ned och samtala om vilka olika behov ni har som gör att ni känner er hörda, avslappnad  och tillfredsställda. Efter detta handlar det om att ge och ta och se till att vardera behov  uppfylls på en behaglig och tillräcklig nivå. Resultatet blir att ni känner en tillit, trygghet  och får en tätare kontakt i er relation.

  En för mig personligen viktigt del till att få ett lycklig förhållande är att ha kul tillsammans. Hitta på saker som att åka iväg, aktiviteter, gemensamma intressen eller liknande. Detta ger en extremt fin och tight relation som par men också som nära vänner. Något som jag tror gör att ens förhållande håller längre.

  Ta er tid att bara sitta ner tillsammans, utan sociala medier och telefon. Sätt på musik, tänd ljus och sätt på en kanna te och njut tillsammans av varandras närvaro.  Ett perfekt sätt att varva ner och reflektera över dagen som varit innan ni går till sängs för natten.

  Visa att du ser din partner varje dag och att du uppskattar att ha hen i ditt liv och allt hen gör för dig.

 3. SEXUELLT UMGÄNGE
  Ta på varandra när ni får chansen, står din partner i köket och lagar mat gå förbi hen och smek en hand över ryggen eller rumpan. Alternativt ge en puss i nacken. Beröring är otroligt viktigt för att få ett förhållande att fungera.

  kyss och kramas mycket och visa er kärlek till varandra av den enkla anledningen att detta ger en stabil och trygg relation. Kyssar har en avslappnande effekt på oss människor då den frigör olika hormoner i vår kropp.

  Sov nakna tillsammans om nätterna, en otrolig mysig stund tillsammans som ger närhet på en helt annan nivå.

  Sen har vi själva sexet, som absolut är en relativt viktig del till ett lyckligt förhållande. Men som varje relation får samtala sig kring hur ofta dem anser man bör ha sex. Denna biten är viktig och som resulterar i samhörighet. Men sakerna ovanför har stor betydelse på hur sexet blir.

 4. MÅLMEDVETENHET
  Diskutera kring er mål i livet. Om ni båda vill ha barn eller ingå äktenskap. Vad ni drömmer om eller liknande saker. För det är otroligt viktigt att ha samtalat kring dessa saker och hittat en kompromiss som fungerar innan man ingår ett förhållande med någon. Så att man slipper chocken som kan komma senare när man inser att man vill olika i livet.

  Vad skulle du kunna leva utan och vad skulle du vara beredd på att göra för den andra för att ni ska kunna fungera tillsammans?

 5. JÄMSTÄLLDHET
  Dela på hushållssysslorna hemma, det är inte meningen att den ena ska göra allt och den andra inget. Här finns det två alternativ på hur man kan välja att dela upp allt.

  • Den ena personen lagar middag medans den andra diskar eller att den ena personen städar och den andra tvättar och diskar.

  • Ni delar upp matlagningen så att det blir lika och gör jobbar tillsammans som ett team när det kommer till övriga hushållssysslor i hemmet men även utanför.

   Här gäller det att sätta gränser och gå varandra till mötes och tillsammans komma fram till en lösning på fördelningen.
   _________________________________________________________________________

  Följer ni dessa råd, så har ni stora förutsättningar till att få ett lyckligt och långvarigt förhållande, som kommer hålla livet ut. Det handlar enbart om er själva och om ni är villiga att dagligen anstränga er till att lösa de konflikter och motgångar som kan komma att uppstå längs vägen.

Pengar får jorden att gå runt.

De flesta vuxna människor i vårt samhälle har ett arbete, ett arbete som i slutet på varje månad innebär att vi får tillräckligt med pengar för att klara oss till nästa gång nya pengar finns tillgängliga på kontot. Hela vårt samhälle är skapt på detta sätt och det är också det som styr oss människor. Vi arbetar för att kunna betala våra månadsutgifter, handla hem mat till hushållet och för att kunna unna oss något extra emellan åt.

Från den dagen man avslutar sina studier så har man en viss skyldighet som nybliven vuxen att ta sitt ansvar. Ett ansvar som innebär att man som mål har att hitta sig ett arbete, oavsett hur tråkigt och ointressant det än må låta för vissa. För det är trots allt så verkligheten ser ut, utan pengar kommer man ingenstans och det går inte leva på sina föräldrar hur länge som helst. Dem har ändå lagt enorma utgifter på dig, från det att du föddes tills dess att du fyllt arton. Så det är inte mer än rätt att man tar sitt ansvar när man avslutat sina studier och beter sig som en ansvarsfull vuxen.

Arbetsmarknaden idag är enormt tuff och jag vet personligen själv att det kan kännas hopplöst. Man skickar in en massa ansökningar till företag som söker nya medarbetare, men ingenting händer och får man svar så står det att dem tackar så mycket för att man sökt, men att platsen gått till någon annan. Men att man är välkommen tillbaka med en ny ansökan längre fram. Hopplösheten infinner sig och motivationen sinar, man hittar gärna andra saker att prioritera framför jobbansökningar. Umgås med vänner, shopping och festande. Men utan pengar kommer man inte så långt och det är något man lär sig själv ganska snabbt i livet och när man väl får tag på ett jobb så är man tacksam för att man prioriterade sökandet, för nu har man helt nya förutsättningar framöver.

Jag personligen hade under mina tre sista år på gymnasiet fyra olika arbeten som jag arbetade extra på vid sidan av mina studier. Vilket blev ungefär varannan kväll under veckorna och varannan helg. Detta ledde sedan till att jag utöver mitt studiebidrag drog in en del extra inkomster på mitt konto varje månad och som ledde till att jag nu kunde leva mitt liv på helt andra principer än tidigare, jag kunde unna mig saker utan att behöva tänka på ekonomin på samma sätt som tidigare. Nu kunde jag betala mycket av mina saker själv och hade möjlighet att köpa det som jag ville ha, allt från dyra kläder till hårprodukter som jag ansåg var de bästa för mitt hår. Som för övrigt var de som var lite dyrare. Men som tonåring tänker man inte speciellt mycket på vad saker kostar. Något som jag idag kan ångra när jag tänker tillbaka på hur jag såg på pengar tidigare. För med pengar kommer också ibland saker man får äta upp senare.

 

 
Men helt plötsligt kan ekonomiska förutsättningar förändras.  Man blir avskedat, sjukskriven eller att man helt enkelt spenderar över sina tillgångar. Oavsett vilken bakomliggande anledning det nu än må vara så kvarstår problemet att ekonomin nu förändrats och nu har man betydligt mindre pengar att fördela över månaden. Spontant kan man kanske tycka att man börjar se över sina utgifter och vad man kan dra ner på. Något som vissa möjligen gör men som är långt från alla, man fortsätter leva sitt liv som tidigare och tänker inte alls på hur det kommer se ut veckan där på efter att man varit ute en hel helg på krogen och spenderat pengar på samma sätt som tidigare. Det är inte förrän långt efteråt som man önskade att man borde varit smartare än vad man var. Men saker och ting löser sig, eller vad säger ni?
 
Efter min student 2011 så flyttade jag relativt snabbt upp till Linköping under olika principer. En av dem var att jag då träffat en kille som jag skulle bli sambo med men eftersom pendeln då fortfarande gick mellan min hemstad och Linköping så beslöt jag mig för att arbeta kvar under sommaren på mitt sommararbete. För att helt enkelt ha en inkomst till att kunna betala min del av hyran och andra utgifter som varje månad inkom. Det var tre månader med säker månadsinkomst och som gjorde att jag nu kunde fokusera på att lyckas hitta ett kommande arbete för hösten i staden jag numera skulle bo i.
 
Tre månader passerade snabbt och det var dags att lämna arbetslivet i Jönköping. Men något kommande arbete i nuvarande stad hade jag inte lyckats få tag på under denna tid. Men jag visste att jag fortfarande inte hade fått svar på alla ansökningar så en var det inte kört och jag hade trots allt en lön kvar som skulle komma. Det skulle definitivt lösa sig tills dess. Men det vart inte riktigt som jag önskat. Inget arbete och nu skulle jag dessutom framöver inte ha någon inkomst. Något som skulle innebära att jag inte skulle kunna betala min del av hyra eller de andra utgifterna. Detta resulterade i en stress och en ångest som var något enormt stor, men det var bara att försöka dölja detta. På med pokerfejset och ut och festa tillsammans med vännerna och låtsas som ingenting samtidigt som jag försökte komma på en lösning, jag struntade i hur men jag skulle lyckas få tag på pengar. Jag var bara tvungen att lösa det.
 
Lösningen vart, något som senare skulle visa sig bli min värsta mardröm. Men när ångesten och stressen håller på att bilda en depression och man känner att detta är på väg, blir man desperat och känner behov över att snabbt lösa problemet för att undvika att må dåligt och för att få inte pengar tillkommande räkningar. Vad är då inte snabbt om inte ett sms-lån, allt som behövdes var att skicka iväg mina uppgifter så skulle pengarna trilla in på kontot någon dag senare ibland samma dag. Perfekt! Lösningen var klockren, ett sten hade nu lättat från hjärtat och jag kunde andas lugnt igen. Nu var livet härligt och jag skulle ju betala tillbaka allt så fort jag fått ett jobb. Men det vart istället mer sms-lån för att täcka de gamla och innan jag hann blicka så var jag fast i denna onda cirkel och trots av många försök att ta sig ur så var det omöjligt, det var för mycket, vart skulle jag börja. Skulderna hade tagit över kontrollen. Något som jag genom alla år sagt jag skulle hålla mig borta från hade nu blivit min mardröm som jag motvilligt fick vandra tillsammans med.

 
Genom att ha skulder så minskar chansen till att kunna få ett ordentligt lån på banken för att samla sina redan befintliga. Speciellt om man sedan tidigare misskött sina återbetalningar. Det bästa som man då kan göra när man bli nekad på banken är att prata med sina anhöriga och berätta läget. För det värsta man kan göra att ta nya sms-lån för att täcka de gamla. Som person med skulder måste man våga be om hjälp och ta smällen som man kan tänkas få av den man pratar med. Men du är långt från ensam om att någon gång hamnat i en sådan situation. För öppnar du inte upp för den möjligheten så riskerar du att i slutändan hamna hos kronofogden. Den biten sätter stopp på många möjligheter i framtiden under tre år. Det vill man undvika.
 
Jag gjorde flera tappra försök till att ordna upp allt och se över min ekonomi. Prioritera de med högst ränta och betala av dem som riskerat att hamna hos kronofogden i förhoppningen om att slippa få en betalningsanmärkning. Men ganska snabbt insåg jag att det inte var någon idé, det var för mycket pengar det rörde sig om. Jag var tvungen att hitta en annan lösning för att lösa skulderna och jag vill också poängtera att det nu gått ungefär två år sedan första sms-lånet togs och jag hade hunnit flytta vidare till Stockholm, nu hade jag ett arbete som gjorde allt lite enklare.
 
I samband med flytten tog det slut med min pojkvän i Linköping och jag träffat kort tid därefter en annan kille. Killen jag separerade med förra året. Efter att ha berättat min situation, gjorde även han tappra försök att ordna upp min ekonomi. Han hjälpte mig att ringa runt till inkassobolagen som skulderna nu landat hos och la upp avbetalningsplaner med dessa för att vi tillsammans enklare skulle kunna hålla koll på summan. Samtidigt som han hjälpte mig att betala av en del varje månad. Han var en riktigt klippa och det är inte alla nya partners som skulle göra en sådan sak för en annan. Jag är otroligt tacksam för att han hjälpte mig att få lite mer uppsyn över hur allt såg ut.
 
Men det räckte tyvärr inte. För skulle jag någon gång kunna köpa mig en bostad eller bilda familj så var jag tvungen att antingen ta ett lån, som för övrigt var helt kört eller prata med mina föräldrar om min situation. Något som jag absolut inte ville, för jag visste att det skulle bli en extrem tung diskussion, något som jag helst skulle vilja undvika men som min dåvarande pojkvän starkt tyckte var nödvändigt. Vilket han hade absolut rätt i. Mina föräldrar var sista utvägen för att någonsin kunna köpa min dröm bostad, bilda familj eller överhuvudtaget kunna ha ett normalt liv som ung vuxen.
 
Tack vare min fars hjälp kunde jag nu samla ihop mina skulder till ett lån och betala ett fast månadsbelopp, även fast det skulle ta mig tre år att betala av allt. Men det var helt klart värt det för att kunna få tillbaka livet. För att någon gång kunna få må psykisk bra igen och finna ett inre lugn och frihet. Lånet är något som jag en idag betalar på och som i höst äntligen försvinner. Men tack vare min far och lånet så fick jag åter livet tillbaka och en möjlighet till att förändra mitt liv och mitt sätt att handskas med pengar. För att inte ha kontroll på sin ekonomi är inget jag önskar min värsta fiende. Det kan vara ett av de värsta sakerna som man som människa kan riskera att utsätta sig för.

 1. TA ALDRIG SMS-LÅN!!

 2. SPARA TILL SAKER DU
  DU FÖR STUNDEN EJ
  HAR RÅD TILL!

 3. SE ÖVER DIN EKONOMI!

 4. AKTA DIG FÖR ATT HAMNA
  HOS KRONOFOGDEN!!

 5. BE FÖR SJUTTON OM HJÄLP,
  OAVSETT HUR MYCKET
  DET TAR EMOT!

 6. HA RESPEKT FÖR PENGAR
  OCH VAD DET KAN GÖRA
  MED DIG!