Konsten att vara människa

Positivitet.
Föreställ dig själv att du står framför något som du helst av allt skulle vilja slippa. Din bil slutar fungera på E4 mitt under en stressig resa mot Arlanda eller att du eller någon i din närhet blir allvarligt sjuk . . . 
 
När något sådant händer oss människor så påverkar detta oss negativt och vi tar gärna till oss ett negativt tänkande i samband med att frustrationen, ledsamheten eller ilskan smyger sig på. Allt känns vid de första ögonblicken skit och du är beredd att ge upp, ingenting är roligt just vid det ögonblicket och när man får höra av personer runt omkring än att man ska tänka positivt så anser man att det ändå inte spelar någon roll. 
Bilen börjar inte fungera igen bara för att man tänker positivt, sjukdomen som man själv eller någon i sin närhet drabbats av försvinner inte heller, den kommer finnas kvar ändå trots positivt tänkande. Så vad tjänar det till hur vida man är positiv eller negativ?
 
Livet blir så enklare och sundare om man försöker ha ett positivt tänkande hela tiden istället för att snabbt hamna i en ond spiral när något går emot en eller skiter sig totalt. För genom positivitet så framträder glädje och en sundare balans i ens tillvaro. Något som kommer underlätta under längre sikt när du hamnar i jobbiga situationer. 
Dessutom kommer man kunna se olika situationer ur olika synvinklar, vilket kommer leda till att man kommer lära sig hitta olika möjliga alternativ till lösningar och hantera olika situationer eller sin sjukdom. 
 
 
 
"
Jag har en psykisk sjukdom
som sätter hinder i min vardag.
men jag tänker inte låta den vinna.
genom positivt tänkande kan jag 
lära mig hantera min sjukdom 
och enklare lära mig leva med den.
 
 
 
Jag talar av egna erfarenheter. Från början har jag nog varit en av de människor som tenderat till att tänka negativt så fort en motgång inträffat. 
Jag har gärna gett upp innan jag ens försökt mig på en lösning till problemet framför mig. Något som jag märkt senare inte riktigt är den bästa förutsättningen för att jag ska lyckas bli frisk igen. Därför har jag under min sjukdomsperiod tränat men tränar än idag på att försöka ha ett mer positivt tänkande kring saker. Något som inte alltid är det lättaste då psyket vissa dagar är värre än andra och man gärna tar till den där negativa inställningen och gärna vill ge upp.
Men med övning kommer också färdigheter och många gånger har jag under senare tid lyckats hitta andra orsaker till att försöka tänka positivt om jag inte kan göra det för min egna skull.  
Ibland tänker jag på min sambo, mina vänner eller min familj som för mig ger välbefinnande och en positiv känsla i kroppen. Dessa hjälper mig med att försöka finna positiva tänkande som saknas, som gör det lättare för mig själv och som ger mig och även min omgivning en sundare livsstil. För min negativa energi påverkar inte bara mig, utan också de personer som finns i min närhet.
Energin har nämligen en tendens till att smitta av sig och det vill man förhindra när det kommer till negativt tänkande.
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress